marți, 15 iunie 2010

Un alt pescăruşne strălucesc pe piele
firicele de nisip
între două ţipete de pescăruş
soarele se izbeşte de valuri
năucind algele
care se năpustesc spre mal
într-un gest sinucigaş

oamenii blazaţi
se foiesc de colo colo
prin zumzet de voci
în timp ce copilaşii
cu ochii zglobii
cuprind marea
îmblânzind-o

pentru o clipă ne privim
dincolo valurile oglindite
într-o tăcere absolută
şi ne simţim tulburaţi
de liniştea inocenţei uitate

în zare
acelaşi ţipăt…
un alt pescăruş…

3 comentarii:

 1. Un poem reflexiv! Suntem contopiţi mineralogic-astral cu infinitul cosmic care reverberează necontenit şi existentul cel natural spiritual uman. De ce nu noi cu nisipul, noi cu valul mării, cu algele şi pescăruşul, când deasupra valurilor, când deasupra ţărmului?.. Cu stimă!G.A.

  RăspundețiȘtergere
 2. G.A.
  îmi cer scuze pentru răspunsul târziu, dar am fost plecată pentru câteva zile... sunt încântată şi onorată să vă am din nou musafir şi vă mulţumesc pentru semnul lăsat şi vibrare! cu preţuire CS

  RăspundețiȘtergere
 3. << LA SCHIMB>> - GHEORGHE APETROAE SIBIU
  Din volumul « FULGERÂND TĂCEREA »

  E-o zbatere a cerului..roi de lumini din lung descântec,
  iar tu, în lungă toamnă ca mucenicii pe vetre de mulţime,
  le spânzuri lor trăirile - iertările- n copacul pomenirii !…
  Eşti gândului ceresc sămânţă- de când răsări pe al lor rug
  în pale de lumină din fraze încâlcite,din fluvii de surâs
  sorbi spaima lor - dulceaţa ruginie din potirul frunzei !…
  Şiroi de lacrimi, le înlănţui elitre de astâmpăr în închipuire…
  Ele-ţi dau nelinişti, cu-vântul colţuros pe umerii de Sfinx,
  tu le oferi în schimb smaraldul mării, cerul adamit…
  Apari stibinic Totului, un fulger pe crestele-n crisoberil,
  s-ajungi la ele, fără ale şti, te-ndrepţi o rază sub cruci grele
  de milă şi ispite, urci stânca sură în plutire şi-n cădere
  cu luviile din plămada ta în cerul lor creşti rodosite stele,
  înflacărând xilinic umbrele din jur seduse de sublim :
  răsfăţul lor - corole ce ascund viclean plăcerile-ţi din chin…
  Jurându-ţi, ştii că mint cum nimfele-ntr-un cor de harfe…
  Şi -atunci îţi de suflet clipele ciobite, sărutarile din urmă,
  tu le colorezi trezia, sângerându-ţi durerile pe brumă…
  Li-i chipul scris în jasp şi-n travertin şi lutul li-i încins
  de razele-n apus, purtând credinţei pure aură-n destin…
  dorinţa lor o porţi şi, pogorând în ele-nmiresmezi cu dor -
  noi înfloririle în duh…miresmele-ţi le porţi în somn,
  smerenii în lazure roze îţi scuturi grav anterele în vise,
  cu vrerile ascunse–n cântec guşti harul din tăria lor,
  sporind lumina în treziri apusul, fulgerând pe câmpuri!...
  Ele-ţi dau în negru lumunări, tăceri, ingeri de lut,cer gri,
  tu mângâi frunzei, aura şi sorbi zăpezii roua de pe crini…
  şi prinzi curaj când lângă tine sporesc vocile dulci
  din hiacintul har, narcise în nădejdile de nou balsam…
  Invrednicindu-te pe drumul razei calde , părăsit te pierzi…
  Descolăceşti luminile -n cărări…pe gura cerului te verşi,
  primind îmbrăţişări de ramuri şi atunci, grăindu-le ales
  se caţără de tine spinii amorul mincinos – recele rest …
  Dar tu, în toată grija lor le nărui , prin tăcere, chinul !…
  Ele-ţi dau norii, luminile reci, ceaţă pe ceas, venin uitării,
  tu le oferi ne-uitării, ochii- iubirea de libertate a mării …
  În patul lor pustiu, imaculat se lăfăieşte- n umbre praful,
  cum liniştea în sălciile cu pletele în tânguire, plânsul
  cu hohot- seva lor, să le asculte cerul creşterea ]n trupul firii,
  le lăcrimează frica de- a iubi luminile de-abis şi-i vina ta
  când cresc din îngeri, heruvimi, din dimineaţă, strălucire…
  Li se înclină –n rugă adevărul, glas înălţând şi sfânt grăind
  stele-nflorind duhul corolei ne-atinse cu împătimire !…
  Ele-ţi dau zvon de ne-linişti, ciobite clipe şi asfinţitul,
  tu le oferi desmin anotimpul sângelui în pleoapa răsăritului …

  Din sufletul lor angelic în adânc, demn de-nălţare, la schimb,
  admiri cum ele-şi izvorăsc cu-vintele sfinţite într-un sirenic glas-divin !..

  RăspundețiȘtergere